Imprimaţi acest Page

SUSTINEM

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr. 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție 5.2 “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”
Titlul proiectului: UN VIITOR PRIN FORMARE
Contract numărul: POSDRU/139/5.2/G/132589

 
 


UN VIITOR PRIN FORMARE

 
 

Proiectul « Un viitor prin formare » ID 132589 este realizat în concordanţă cu obiectivul general al POS DRU și contribuie la realizarea obiectivelor Axei Prioritare nr 5 «Promovarea măsurilor active de ocupare » şi ale Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă’’
Acest proiect vizează îmbunatăţirea calităţii si adaptabilităţii resurselor umane din zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole în regiunea Sud-Vest Oltenia, judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea.

 
 

Activități :
 

Activitatea 1. MANAGEMENTUL DE PROIECT
Activitatea 2. INFORMARE, IDENTIFICARE, RECRUTARE, IMPLICARE ȘI MENTINERE A GRUPULUI ȚINTA.
Activitatea 3. CONSILIEREA, INFORMAREA, ORIENTAREA ȘI MEDIEREA PENTRU 620 DE PERSOANE DIN GRUPUL ȚINTA.
Activitatea 4. FURNIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU 620 DE PERSOANE DIN GRUPUL ȚINTA.
Activitatea 5. PUBLICITATE ȘI INFORMARE IN CADRUL PROIECTULUI.

 

Parteneri :

—————————————————————————————————————————–


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
” Investește în oameni ”
Axa prioritară 2 “Corelarea invățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1 “Tranziția de la scoală la viața activă”
Proiect: “Azi student, mâine specialist”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141011

 
 

 AZI STUDENT, MÂINE SPECIALIST

 
 

Proiectul are ca și obiectiv general creșterea adaptabilității grupului țintă format din studenți încadrați în sistemul de invătământ superior cu specializarile administrație și afaceri, sociologie și asistență socială, în vederea unei integrări eficiente, cât mai rapide și de lungă durată a acestora pe piața muncii.

Obiectivele Proiectului :
Obiectivul general este instrumentat printr-o serie de obiective specifice:
• efectuarea unor stagii de practică;
• alcătuirea, încheierea și promovarea pe termen lung a 10 acorduri de practică menite să faciliteze tranziția de la scoală la viața activă a studenților vizați, în termeni eficienți și pe termen lung;
• sprijinirea studenților în demersul de selectare, aplicare și participare la stagiile de practică;
• consilierea și orientarea profesională individuală pentru 360 de studenți;
• asigurarea unui cadru permanent și coerent de consiliere profesională;
• asigurarea unui grad crescut de inserție pe piața muncii a absolvenților de stiințe sociologice, asistență socială, administratie și afaceri, din cadrul grupului ținta;
• elaborarea unui ghid metodologic privind tranziția de la scoală la viața activă;

Proiectul vizează în mod direct prin activități, indicatori, beneficii, rezultate și obiective, asigurarea unei contribuții imediate la atingerea obiectivului general POSDRU ” dezvoltarea capitalului uman și creșterea competivității profesionale inițiale ”

 
 

Activități:

 

Activitatea 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Activitatea 2. PUBLICITATE ȘI PROMOVARE PROIECT
Activitatea 3. INFORMARE, CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR
Activitatea 4. ORGANIZARE STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚI

 

 

Parteneri :

—————————————————————————————————————————–

Sustinem si ne implicam in proiecte durabile care sunt centrate pe valori care stau la baza dezvoltarii noastre.

 

Cele mai recente proiecte si organizatii alaturi de care incercam sa contribuim la dezvoltarea sustenabila, sunt:

 

Viitor Plus-asociația pentru dezvoltare durabilă – este o organizaţie nonprofit, care derulează din 2006 proiecte de împădurire, reciclare, educaţie şi conştientizare, producţie de confecţii textile naturale, construcţie de colectoare solare, proiecte ce contribuie la soluţionarea unor probleme sociale şi de mediu în diferite judeţe ale ţării precum: Constanţa, Călăraşi, Prahova, Ilfov, Sălaj şi Teleorman sau în Bucureşti. Printre cele mai cunoscute proiecte ale organizaţiei, care au primit premii în cadrul “Galei Societăţii Civile”, sunt “Adoptă un copac!”, “Atelierul de pânză”, “Recicleta”.

Ateliere Fara Frontiere (AFF) este o asociatie romana, creata in mai 2008, avand ca scop insertia sociala, profesionala si civica a persoanelor aflate in mare dificultate.  Cele 3 misiuni ale asociatiei sunt :

  • lupta impotriva excluziunii
  • protejarea mediului
  • solidaritate pentru proiecte de educatie si dezvoltare locala