Sustinem

Sustinem si ne implicam in proiecte durabile care sunt centrate pe valori care stau la baza dezvoltarii noastre.

Cele mai recente proiecte si organizatii alaturi de care incercam sa contribuim la dezvoltarea sustenabila, sunt:

Viitor Plus-asociația pentru dezvoltare durabilă – este o organizatie nonprofit, care deruleaza din 2006 proiecte de impadurire, reciclare, educatie si constientizare, productie de confectii textile naturale, constructie de colectoare solare, proiecte ce contribuie la solutionarea unor probleme sociale si de mediu in diferite judete ale tarii precum: Constanta, Calarasi, Prahova, Ilfov, Salaj si Teleorman sau in Bucuresti. Printre cele mai cunoscute proiecte ale organizatiei, care au primit premii in cadrul “Galei Societatii Civile”, sunt “Adopta un copac!”, “Atelierul de panza”, “Recicleta”.

Ateliere Fara Frontiere (AFF) este o asociatie romana, creata in mai 2008, avand ca scop insertia sociala, profesionala si civica a persoanelor aflate in mare dificultate.  Cele 3 misiuni ale asociatiei sunt:

 • lupta impotriva excluziunii
 • protejarea mediului
 • solidaritate pentru proiecte de educatie si dezvoltare locala

Un viitor prin formare

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritara nr. 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

Titlul proiectului: UN VIITOR PRIN FORMARE

Contract numarul: POSDRU/139/5.2/G/132589

Proiectul « Un viitor prin formare » ID 132589 este realizat in concordanta cu obiectivul general al POS DRU si contribuie la realizarea obiectivelor Axei Prioritare nr 5 «Promovarea masurilor active de ocupare » si ale Domeniul major de interventie 5.2 “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca’’

Acest proiect vizeaza imbunatatirea calitatii si adaptabilitatii resurselor umane din zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole in regiunea Sud-Vest Oltenia, judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea.

Parteneri:

Azi student, maine specialist

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

” Investeste in oameni ”

Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoala la viata activa”

Proiect: “Azi student, maine specialist”

Contract POSDRU/161/2.1/G/141011

Proiectul are ca si obiectiv general cresterea adaptabilitatii grupului tinta format din studenti incadrati in sistemul de invatamant superior cu specializarile administratie si afaceri, sociologie si asistenta sociala, in vederea unei integrari eficiente, cat mai rapide si de lunga durata a acestora pe piata muncii.

Obiectivele Proiectului:

Obiectivul general este instrumentat printr-o serie de obiective specifice:

  • efectuarea unor stagii de practica;
  • alcatuirea, incheierea si promovarea pe termen lung a 10 acorduri de practica menite sa faciliteze tranzitia de la scoala la viata activa a studentilor vizati, in termeni eficienti si pe termen lung;
  • sprijinirea studentilor in demersul de selectare, aplicare si participare la stagiile de practica;
  • consilierea si orientarea profesionala individuala pentru 360 de studenti;
  • asigurarea unui cadru permanent si coerent de consiliere profesionala;
  • asigurarea unui grad crescut de insertie pe piata muncii a absolventilor de stiinte sociologice, asistenta sociala, administratie si afaceri, din cadrul grupului tinta;
  • elaborarea unui ghid metodologic privind tranzitia de la scoala la viata activa;

Proiectul vizeaza in mod direct prin activitati, indicatori, beneficii, rezultate si obiective, asigurarea unei contributii imediate la atingerea obiectivului general POSDRU ” dezvoltarea capitalului uman si cresterea competivitatii profesionale initiale ”

Parteneri: